Compositor: 
Instrumentació: 

Versions simplificades a dues veus i baixades a Fa major i Mi major.

Afegeix un comentari