Aquí trobareu algunes partitures en PDF gravades per mi amb Lilypond. Els fitxers en format .ly els trobareu al meu repositori de github.

Aquestes partitures són publicades amb llicència Creative Commons BY 4.0 DEED, que vol dir que les podeu copiar, modificar i distribuir com vulgueu amb l'única condició d'incloure el meu nom com a autor del gravat i indicar si hi heu fet algun canvi.

Moltes d'aquestes partitures estan basades en les més que conegudes edicions mf de les quals corren moltes fotocòpies, sovint, però, de molt mala qualitat, entre les corals del país. D'aquesta manera les corals poden disposar de les mateixes edicions millorades, de molta més bona lectura.

Si voleu que us faci el gravat d'alguna partitura coral que tingueu feu-m'ho saber i la posaré a la meva llista.

Títol Compositor Instrumentació Data de publicació Data d'actualització

Pàgines

Subscriure a Partitures