Backdrop per a desenvolupadors de Drupal

Robert Garrigos

Robert Garrigos

Jan 31, 2019 — 1 min read

Presentació del gestor de continguts Backdrop especialment orientada cap a desenvolupadors de Drupal que encara no el coneixen.

Presentació en línia: https://www.garrigos.cat/presentacio/backdrop_x_desenvolupadors.html

backdrop català
Read this next

Instal·lació de Lando

Vet aquí la primera de Les píndoles del Garri que he començat a fer. Com que moltes d'elles seran sobre programari que instal·larem en local...

You might enjoy

Portar un mòdul de Drupal a Backdrop

Una de les bondats d’un gestor de continguts com Backdrop és que, quan necessites una funcionalitat nova, tens moltes possibilitats de troba...