Backdrop per a desenvolupadors de Drupal

Robert Garrigos

Robert Garrigos

Jan 31 — 1 min read

Presentació del gestor de continguts Backdrop especialment orientada cap a desenvolupadors de Drupal que encara no el coneixen.

Presentació en línia: https://www.garrigos.cat/presentacio/backdrop_x_desenvolupadors.html

Read this next

Instal·lació de Lando

Vídeo / demo sobre la instal·lació del Lando en local