Backdrop per a desenvolupadors de Drupal

Robert Garrigos

Robert Garrigos

Jan 31 — 1 min. llegir

Presentació del gestor de continguts Backdrop especialment orientada cap a desenvolupadors de Drupal que encara no el coneixen.

Presentació en línia: https://www.garrigos.cat/presentacio/backdrop_x_desenvolupadors.html

presentació backdrop Català
Llegiu això següent

Instal·lació de Lando

Vídeo / demo sobre la instal·lació del Lando en local

You might enjoy

How to set a Backdrop cms as backend and a Laravel as frontend

I document how I use a backdrop site as backend and a laravel as a front end for a web site, using a laravel package I wrote, backdrop headl...