Per a desenvolupadors de Drupal

backdropcms.org

Qui sóc

Robert Garrigós

Usuari de Drupal de fa 14 anys

Primera Drupalcon: Amsterdam 2005
(30-40 assistents)

Co-organitzador Drupalcon Barcelona 2007
(500 assistents)

Co-fundador Ymbra

https://garrigos.cat

Audiència

Quants coneixeu Backdrop

Quants l'heu usat alguna vegada

Quants heu fet una feina amb backdrop

Per què un derivat de Drupal?

Drupal per a la gran empresa (enterpriZe)

Drupal 8 beta is the latest, greatest release of the world's most widely used enterprise web CMS.

http://drupal.com/why-drupal-8

Direcció de Drupal:

Projectes més grans.

Codi més complex/abstracte/modern.

Pressupostos més grans.

Derivació i Manifest Backdrop

Setembre 2013

 1. Preservar audiència Drupal
 2. Drupal petita escala
 3. Producte x usuaris finals
 4. Cicle de llançaments diferent
 5. Codi a Github

Direcció de Backdrop:

Projectes més petits => més projectes.

Codi més accessibe.

Cost menor.

Missió de Backdrop

Backdrop CMS permet construir llocs web personalitzables i econòmics, de forma col·laborativa i amb programari de codi obert.

https://backdropcms.org/philosophy

Principis de Backdrop

 1. La compatibilitat enrere és important
 2. Escriure codi per a una majoria
 3. Incloure característiques per a una majoria
 4. Assegurar que Backdrop es pugui ampliar
 5. Assegurar requeriments de sistema baixos
 6. Planificar i programar llançaments
 7. Mantenir-se sempre Gratuït i Codi Obert

https://backdropcms.org/philosophy

https://dri.es/drupal-7-8-and-9#2

-----> D9
+    

Més feina

Característiques
UX
principals

Nou sistema de dissenys (layouts) basats en Bootstrap 4

Bootstrap Layouts in Backdrop 1.4.0

Pestanyes verticals sensibles

Vertical tabs made responsive in Backdrop 1.2.0

Permisos i patrons URL en els formularis de creació de contingut

Permissions and URL patterns on content type forms in Backdrop 1.3.0

Instal·lació mòduls via web

Project installer in Backdrop 1.4.0

CKeditor i gestió d'imatges a nucli

Files become more complete entities in Backdrop 1.6.0

Navegador d'imatges

New Image Browser in Backdrop 1.11.0

Afegit d'imatges per arrossegament

Images may be uploaded through copy/paste in Backdrop 1.7.0

Imatges i arxius com a entitats i gestionables

New replace file feature in Backdrop 1.9.0

Enllaços a contingut existent a l'editor

Link to existing content in Backdrop 1.7.0

Auto-tancament de comentaris

Comment auto-closing in Backdrop 1.10.0

Publicació programada

Scheduled publishing in Backdrop 1.10.0

Mòduls inclosos al nucli

 • Admin menu
 • Block class
 • Caption Filter
 • Chaos Tools
 • CKeditor*
 • Comment Closer
 • Context*
 • Date*
 • Display Suite*
 • Elements
 • Email
 • Entity API*
 • Entity view mode
 • Features*
 • File entity*
 • Global Redirect*
 • HTML5 Tools module
 • IMCE Wysiwyg bridge*
 • Insert
 • Instant Filter*
 • jQuery Update*
 • Libraries API*
 • Link
 • Menu block
 • Menu translation (i18n)
 • Module Filter*
 • Nice Menus*
 • Node Block
 • Panels*
 • Panels Everywhere
 • Pathauto
 • Project Browser
 • Redirect
 • Role Assign
 • Scheduler*
 • Smartmenus
 • Strongarm
 • Superfish Menus*
 • Token
 • Transliteration
 • Media*
 • Variable*
 • Views
 • Views Bulk Operations
 • WYSIWYG*
* Incosos parcialment o s'inclou alternativa comparable. https://backdropcms.org/user-guide/features-added-core

Desenvolupament
amb
Backdrop

Nova estructura d'arxius

Nova estructura d'arxius

Gestió de configuracions en arxius

Gestió de configuracions en arxius

Gestió de configuracions via web

New Configuration diff design in Backdrop 1.8.0

Gestió de configuracions via drush

Gestió de configuracions via drush

Drush

bcex: exportació configuracions

bcim: importació configuracions

No funcionen (encara): up, en, dis

Sí funciona: dl

Mòdul Devel

Theme debug

dpm()

Totes les altres funcionalitats

Sistema de plantilles

Similar a D7

Motor de plantilles: phpTemplate

Adaptació al nou sistema de dissenys

Sub-plantilles

Dissenys (Layouts)

Nova eina de construcció de l'estructura.

Separació dels conceptes de Plantilla i Estructura del lloc

Canvi de plantilla

A Drupal 7

Canviar plantilles mou només els blocs que estan en regions amb el mateix nom.

Regions inexistents? Els blocs desapareixen.

Estructura del lloc (posicions dels blocs) estretament lligada amb l'aparença (plantilla).

A Backdrop

Dissenys (layouts) diferents de les plantilles.

Canviar de plantilla no té efecte en la posició dels blocs.

Tots els temes tenen un disseny sensible.

Estructura de lloc separada de l'aparença.

Nou sistema de dissenys (layouts) basats en Bootstrap 4

Bootstrap Layouts in Backdrop 1.4.0

Mòduls

Capa de compatibilitat amb Drupal

Backwards compatibility layer for Drupal code sample.

Mòduls (2)

Programació funcional (no OO).

Noves funcions incloses al nucli.

Mòdul per convertir mòduls, Coder Upgrade: https://backdropcms.org/project/coder_upgrade

Recursos

APIs

https://api.backdropcms.org

Codi

https://backdropcms.org

Github

Backdrop i incidències: https://github.com/backdrop

Mòduls/Plantilles/Layouts: https://github.com/backdrop-contrib

Operacions: https://github.com/backdrop-ops

Lando

Codi: https://github.com/lando/lando

Docs: https://docs.devwithlando.io/

Comunitat

Fòrums

https://forum.backdropcms.org/

Google Hangouts

Cada dijous a les 19h CET. Mini-sprint posterior

https://plus.google.com/+BackdropcmsOrg

Altres

gitter.im/backdrop/backdrop-issues

@backdropcms

Demo