La història del gestor de continguts Backdrop

Robert Garrigos

Robert Garrigos

Feb 27, 2019 — 1 min read
Photo by <a href="https://unsplash.com/@pawel_czerwinski" target="_blank">Paweł Czerwiński</a> on <a href="https://unsplash.com" target="_blank">Unsplash</a>

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

En aquesta segona píndola explico com, quan i perquè va sorgir Backdrop, un gestor de continguts derivat de Drupal. Aquesta píndola inicia una sèrie de píndoles dedicades al Backdrop que aniré publicant els propers dies.


backdrop català
Read this next

democraciaijusticia.cat

Web per l'Associació Democràcia i Justícia per Catalunya desenvolupada amb Laravel.La trobareu a https://democraciaijusticia.cat

You might enjoy

How to set a Backdrop cms as backend and a Laravel as frontend

I fall in love with Backdrop, a Drupal 7 fork, a few years after Drupal 8 let me down as a single persone web shop. Backdrop is a great tool...