La història del gestor de continguts Backdrop

Robert Garrigos

Robert Garrigos

Feb 27, 2019 — 1 min read
Photo by <a href="https://unsplash.com/@pawel_czerwinski" target="_blank">Paweł Czerwiński</a> on <a href="https://unsplash.com" target="_blank">Unsplash</a>

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

En aquesta segona píndola explico com, quan i perquè va sorgir Backdrop, un gestor de continguts derivat de Drupal. Aquesta píndola inicia una sèrie de píndoles dedicades al Backdrop que aniré publicant els propers dies.


backdrop català
Read this next

democraciaijusticia.cat

Web per l'Associació Democràcia i Justícia per Catalunya desenvolupada amb Laravel.La trobareu a https://democraciaijusticia.cat

You might enjoy

Backdrop per a desenvolupadors de Drupal

Presentació del gestor de continguts Backdrop especialment orientada cap a desenvolupadors de Drupal que encara no el coneixen.Presentació e...