La història del gestor de continguts Backdrop

Robert Garrigos

Robert Garrigos

Feb 27 — 1 min. llegir
Photo by <a href="https://unsplash.com/@pawel_czerwinski" target="_blank">Paweł Czerwiński</a> on <a href="https://unsplash.com" target="_blank">Unsplash</a>

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

En aquesta segona píndola explico com, quan i perquè va sorgir Backdrop, un gestor de continguts derivat de Drupal. Aquesta píndola inicia una sèrie de píndoles dedicades al Backdrop que aniré publicant els propers dies.


backdrop Català píndoles
Llegiu això següent

democraciaijusticia.cat

Web per l'Associació Democràcia i Justícia per Catalunya

You might enjoy

How to set a Backdrop cms as backend and a Laravel as frontend

I document how I use a backdrop site as backend and a laravel as a front end for a web site, using a laravel package I wrote, backdrop headl...