democraciaijusticia.cat

Robert Garrigos

Robert Garrigos

Jun 01 — 1 min. llegir

Web per l'Associació Democràcia i Justícia per Catalunya desenvolupada amb Laravel i Backdrop cms. Per aquest projecte vaig desenvolupar un paquet nou per a Laravel (https://packagist.org/packages/robertgarrigos/backdrop-headless-client) per poder usar un Laravel com a frontend d'un Backdrop que funciona com a backend. D'aquesta manera s'obté tots els avantatges que ofereix Backdrop com a eina per a configurar i entrar contingut i la flexibilitat de Laravel per a adaptar el frontend tant com calgui.

L'associació es va donar de baixa i el domini ja no es troba disponible.

laravel backdrop Català
Llegiu això següent

How to set a Backdrop cms as backend and a Laravel as frontend

I document how I use a backdrop site as backend and a laravel as a front end for a web site, using a laravel package I wrote, backdrop headl...

You might enjoy

lied.cat

Web d'un projecte col·laboratiu sobre traduccions de textos de lieder