En aquesta segona píndola explico com, quan i perquè va sorgir Backdrop, un gestor de continguts derivat de Drupal. Aquesta píndola inicia una sèrie de píndoles dedicades al Backdrop que aniré publicant els propers dies.

Afegir comentari