1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades de garrigos.cat és en Robert Garrigós i Castro, amb DNI 36.978.388T i adreça postal a aquests efectes al carrer Ca l’Alegre de Dalt, 29, 08024 Barcelona.

2. Finalitat del tractament

Les finalitats del tractament són:

a) Comunicar-vos amb vosaltres respecte el comentari que hagueu deixat en una entrada del blog o mitjançant el formulari de contacte.

Les vostres dades seran custodiades amb les màximes garanties de confidencialitat conforme la normativa vigent de protecció de dades.

3. Legitimació

La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment expressat a l’hora d’enviar un formulari de comentari o de contacte.

4. Termini de conservació

Les vostres dades seran eliminades només en el cas que ens ho sol·liciteu.

5. Destinataris

No comunicarem les vostres dades a cap altra persona o entitat si no és perquè hi estiguem obligats d’acord amb la llei aplicable.

6. Drets

Us recordem que, d'acord amb el Reglament general de protecció de dades, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir els vostres drets d'accés, de rectificació, restricció, cancel·lació, portabilitat i d'oposició al tractament de dades mitjançant correu electrònic a l’adreça de correu electrònic robert a garrigos.cat o al l’adreça postal del responsable del tractament abans esmentada, indicant el dret que voleu fer efectiu.

Així mateix, teniu dret d’iniciar reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, carrer Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.