garrigos.cat

Robert Garrigos

Robert Garrigos

Jan 01 — 1 min. llegir

El meu web personal. Va començar essent un Drupal, ja no recordo amb quina versió vaig començar, fins arribar a la Drupal 7. Des del 2017, però, que la gestiono amb Backdrop.

Actualització febrer 2020: fa ja uns mesos que vaig canviar el backdrop per un canvas (https://github.com/cnvs/canvas). No és que estigués descontent del backdrop, en absolut, però fa ja uns mesos que vaig descobrir laravel, que és l'entorn sobre el qual funciona canvas, i des de llavors que combino els dos sistemes.

drupal laravel backdrop Català
Llegiu això següent

marxaaeuropa.cat

Web del projecte marxaaeuropa.cat

You might enjoy

How to set a Backdrop cms as backend and a Laravel as frontend

I document how I use a backdrop site as backend and a laravel as a front end for a web site, using a laravel package I wrote, backdrop headl...